IT-SÄKERHET. Säkerhetshoten mot företagets IT ökar för varje år och är man inte förberedd kan kostnaden bli stor. Det visar en undersökning från IBM Security. I det här inlägget tittar vi på vad ett dataintrång kan kosta – och hur du kan skydda ditt företag.

Så mycket kostar ett dataintrång

Att dataintrång kan vara problematiska är ingen hemlighet. Men hur mycket kostar det egentligen? Naturligtvis beror det på flera olika faktorer.

I den här undersökningen från IBM gjordes djupintervjuer med nästan 500 företag från 15 olika länder för att få fram relevanta statistik.

Denna studie kom bland annat fram till följande siffror:

  • Genomsnittskostnaden för ett dataintrång var 3,86 miljoner dollar, dvs ca 35 miljoner kronor
  • Risken att drabbas för ett dataintång var strax över 27,7% på två år, dvs högre än 1 på 4.
  • Genomsnittstiden för att upptäcka dataintrång var 197 dagar, och snittiden för att få kontroll över datan igen var 69 dagar
  • Största delen av överträdelserna (10 av 11) var direkta kriminella attacker (i motsats till systemfel eller mänskliga fel)

Utan att gå in på några detaljer är det här statistik som bör skrämma vilken IT-ansvarig som helst att titta lite noggrannare på IT-säkerheten i företaget. Kostnaden är för hög för att lämnas åt slumpen.

Undersökningen visade också att de företag som hade bra säkerhetssystem på plats, och snabbt kunde agera på intrång, minimerade skadorna avsevärt.

”Companies who contained a breach in less than 30 days saved over $1 million compared to those that took more than 30 days ($3.09 million vs. $4.25 million average total)”

Så skyddar du företaget

För att du ska kunna skydda ditt företag är det viktigt att först göra en riskanalys och bedöma de säkerhetsrisker som kan vara aktuella för ditt företag.

Här ingår exempelvis att ta reda på vad som kan motivera en attack och vilka hot som finns. Samt att bedöma och hantera riskerna för dessa hot.

Att arbeta proaktivt, med exempelvis rätt backuper, och övervaka dina system, är vanliga säkerhetsåtgärder.

Här gäller det att skapa rutiner som sköts dagligen, och som gör att du snabbt kan läsa tillbaka affärskritisk data om den skulle bli hackad. Men också kunna agera snabbt och kraftfull vid upptäckta avvikelser i systemet.

Vi kan hjälpa er

Vill du veta mer om hur du kan skydda ditt företag är du välkommen att läsa mer om IT-säkerhet här på PIN.se.

Vi kan bland annat göra:

  • Riskanalys – kartlägga hoten mot er säkerhet
  • Ta fram specifika säkerhetslösningar för er IT-miljö
  • Skapa lösningar mot ”osynliga hot” såsom virus och trojanar

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om IT-säkerhet och lösningar till ditt företag. Skicka en förfrågan. Eller kontakta oss direkt på 031 – 748 07 00

Anders Holgersson | sales@pin.se

David Ekblad | sales@pin.se

Johan Ernbrink | sales@pin.se

Janne Silén | sales@pin.se